Articole pe subiectul: Magicul Imginar

Renaşterea – Magicul Imginar şi Angelica Planetara (1)

Moto: „ştiinţă a imaginarului pe care-l exploreză cu mijloace care-i sunt proprii şi pe care pretinde să-l manipuleze cam după voia ei. La gradul cel mai înalt de dezvoltare, atins în opera lui Giordano Bruno, magia este o metodă de control a individului şi a maselor bazată pe o cunoaştere profundă a pulsiunilor erotice personale şi colective” [Étienne Gilson, Filozofia […] Continuare…