Articole pe subiectul: Apariţia statelor slave

Apariţia statelor slave: De la Cnezatul Moscovei la Rusia Imperială

Inceputurile imperiului si sfarsitul Dinastiei Rurik Dezvoltarea puterii totalitare a conducatorului feudal in Cnezatul Moscovei a atins apogeul în timpul domniei lui Ivan al IV-lea (cel Groaznic), dupa perioada lui se poate vorbi deja despre Rusia ca stat si mai tarziu imperiu. Ivan a întărit puterea cneazului transformandu-l in ţar, până la un grad nemaiîntâlnit. În ciuda faptului că era […] Continuare…

Apariţia statelor slave: Marele Cnezat al Moscovei

Când mongolii au invadat teritoriul Rusiei Kievene, Moscova era doar un neînsemnat avanpost comercial al Cnezatului Vladimir-Suzdal. Cu toate că mongolii au incendiat Moscova în iarna anului 1238 şi au jefuit oraşul în 1293, micul avanpost a fost reclădit, pădurile înconjurătoare oferind un minim adăpost în faţa atacurilor şi ocupaţiei mongole. Râurile înconjurătoare îi asigurau accesul la Marea Neagră, Marea […] Continuare…

Apariţia statelor slave: Republica Novgorodului

Republica  Novgorodului a fost o republica medievala intre marea Baltică si munţii Ural. Republica a existat între secolele al XII-lea şi al XV-lea. Procesul de separare de Rutenia (Rusia) Kievenă a durat mai mult de un secol. La începutul secolului al XII-lea, Novgorodul a început să invite diferiţi nobili să conducă oraşul fără a mai consulta pe Marele Cneaz din Kiev […] Continuare…

Apariţia statelor slave: Polonia

Vezi postarea anterioara la acest articol: “Barbarii (12) – “Slavii de vest-1”. In acest articol vom trata pe scurt inceputurile natiunii poloneze, vecinii nostri din nord, terminand periplul slav pentru a ne concentra pe viitorii nostri vecini “turanici” din vestul teritoriilor locuite astazi de romani. Teritoriul de astazi al Poloniei a fost locuit de triburi slave, celtice, baltice şi germanice. […] Continuare…

Apariţia statelor slave: Croaţia

Triburile slave ale croaţilor au ajuns în prima jumătate a secolului al VII-lea până la ţărmurile Mării Adriatice, ocupând cea mai mare parte a fostei provincii romane Dalmatia. In regiunea in care au migrat triburile slave, care au format tarziu poporul croat, au fost descoperite urme de locuire umană datând din perioada preistorică. Fosile de neanderthalieni datând de la jumătatea […] Continuare…

Apariţia statelor slave: Serbia

Sârbii şi macedonenii contemporani, descind din triburile slave care s-au aşezat la sud de cursul inferior şi mijlociu al râului Sava in zona lanţurilor muntoase acoperite de păduri. Triburile slavilor care s-au stabilit aici au fost nevoite să defrişeze porţiunile necesare desfăşurării agriculturii, astfel de lucrări nu puteau fi făcute de familiile mici şi aşa se explică faptul că în […] Continuare…

Apariţia statelor slave: Bulgaria

Nota: Vechea Bulgarie Mare este un stat creat în 632 de bulgarii conduși de hanul Kubrat, mărginit spre vest de Nistru, spre sud de Marea Neagră, spre sud-est de Munții Caucaz, și spre est de râul Volga. Bizanțul a recunoscut noul stat printr-un tratat semnat în 635. Presiunea din partea hazarilor a avut drept rezultat pierderea părții estice a Bulgariei […] Continuare…

Apariţia statelor slave: Rusia (Rutenia) Kieveană – 2

Regiunea Kievului a dominat statul Rusiei Kievene pentru următoarele două secole. Marele Duce al Kievului controla pământurile din jurul oraşului, iar rudele sale, care îi erau subordonate, domneau în alte oraşe şi îi plăteau tribut. Culmea puterii a fost atinsă în timpul domniilor lui Vladimir (Vladimir cel Mare, 980-1015) şi Iaroslav (Iaroslav cel Intelept, 1019-1054). Ambii conducători au continuat politica […] Continuare…

Apariţia statelor slave: Rusia (Rutenia) Kieveană – 1

Slavii de răsărit populau în special teritoriul cuprins între lacul Ilmen, râul Oka şi cursul mijlociu al Niprului, grupul principal fiind localizat pe cursul superior şi mijlociu al Niprului. S-a constatat că din secolele VI-VII şi triburile slavilor rărsăriteni din secolele următoare există o succesiune culturală şi istorică. Teritoriul vechii Rusii este considerat de unii cercetători vechea vatră de formare […] Continuare…